Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

 

Sve tekstove sa ovog bloga možete preuzimati i citirati, bez prethodnog obaveštavanja autora, ali samo i isključivo bez ikakvih izmena, uz jasno navođenje izvora, i to u formi follow linka na ovaj način:

Izvor: www.tijanapavlovic.com

Ili ukoliko se radi o pisanom mediju, na sledeći način:

Izvor: www.tijanapavlovic.com

 

Fotografije

 

Sve fotografije na blogu pripadaju navedenim autorima /izvoru.

 

Politika privatnosti

 

Lični podaci koji su uneti, uključujući i e-mail adrese u sklopu sajta www.tijanapavlovic.rs ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima. Korišćenje ličnih podataka koji nisu javno istaknuti na sajtu moguće je jedino u slučaju slanja obaveštenja u vezi sajta tijanapavlovic.com

 

Komentari

 

Svi komentari  koji sadrže uvrede na rasnoj, verskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i komentari koji sadrže govor mržnje neće biti dozvoljeni. Isto tako čitaocima čiji komentari sadrže  uznemiravajući ili agresivni ton, kao takvi neće biti objavljeni.

 

Reklamiranje

 

Reklame bilo kakvih proizvoda, usluga, fejsbuk stranica kao i reklamiranje ličnih blogova, portala u komentarima neće biti dozvoljene, ukoliko autori istih prethodno ne budu kontaktirali autorku bloga za dogovor o saradnji.

 

Svi tekstovi napisani na blogu isključivo predstvaljaju lični stav autorke, nemaju za cilj da bilo koga uvrede ili omalovaže.

error: Content is protected !!